Aiaskima Samoyed

ČOKO

XOCOLATL Aiaskima

Narozena:  23.5.2022

   

DKK  A/A

DLK  0/0

 

 

 

Rodokmen